TechSafe verleent zakelijke dienstverlening voor de volgende onderwerpen:

- Docent VCA

- Surveyor / Technisch toezichthouder

- Project veiligheidskundige MVK

- Lasdocumentatiesysteem navolgbaar conform NEN-EN-ISO 3834

 

Techniek en Veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De metaal-, constructie-, en installatie techniek “ Technology ” en Arbo en Veiligheid “ Safety ”


Tezamen vormen deze de basis van de bedrijfsnaam TechSafe.

 
 
TechSafe staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).