Docent VCA

Voor de cursus:

  • Basisveiligheid VCA
  • Herhaling Basisveiligheid VCA
  • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
  • Herhaling Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
  • Flensmonteur ( lage druk + hoge druk )
  • Preventiemedewerker
  • Vorkheftruck
  • Hoogwerker, werken op hoogte
  • Veilig hijsen,verplaatsen van lasten
  • Tillen en bukken, onveilige situaties, PBM's

In deze cursussen gaat de docent d.m.v. vragen na, hoever zijn cursisten alreeds kennis hebben met Arbeidsomstandigheden en Veiligheid.

Dit doet hij door probleemvraagstelling. Uitleg, instructie, geïllustreerde voorbeelden, etc worden als belangrijke hulpmiddelen gezien. De docent maakt gebruik van allerlei middelen om het leerproces te bevorderen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen dit zijn: fysieke materialen, film, video, en samenvattingen.

De taak van de docent is het voorbereiden van de te leren kennis. Het afbakenen, het in porties verdelen, het bedenken van voorbeelden, het structureren, het plaatsen in een context en een referentie zoeken met de reeds aanwezige kennis bij de cursist. De informatie wordt op een georganiseerde, betekenisvolle manier gegeven; gerelateerd aan al bestaande kennis en bedrijfsspecifieke zaken. Na oefening volgt de controle of de kennis op de juiste manier verwerkt is.

Daarvoor kan een beroep gedaan worden op zelfreflectie. De cursist kan gevraagd worden de nieuw verworven kennis uit te leggen aan een medecursist. Ook proefexamens zullen een onderdeel vormen ter voorbereiding op het werkelijke examen. Er zal ruimte worden gegeven voor zelfstandig leren. Cursisten keuzes laten maken betekent niet alleen iets voor de motivatie, maar maakt hen ook medeverantwoordelijk voor het leerproces.


"Veiligheid is de mate waarin wordt voorkomen dat de beschikbaarheid van handelen door de mens en middelen voor de techniek, wordt aangetast"