Project veiligheidskundige MVK

Veiligheids toezicht tijdens bouw- en onderhoudsprocessen in de utiliteitssector,(zware) industrie, scheepsbouw van zee- en binnenvaart (nieuw en reparatie) en constructies.

Door opdrachtgever kan gebruik gemaakt worden van een gediplomeerd veiligheidskundige als onafhankelijke partij voor bijvoorbeeld werkinspecties of uitvoeringsbegeleiding.

TechSafe, pleit ervoor om zodra het project in uitvoering komt, met het toezicht aan te vangen. Dit vergemakkelijkt het ontstaan van de juiste veiligheidscultuur en voorkomt dat het later erg lastig voor uitvoerenden wordt de veiligheidsmaatregelen te handhaven. Dit begint al bij de introductie van de medewerkers en het personeel van onderaannemers. Vervolgens zal er op moeten worden toegezien of de gemaakte afspraken worden nageleefd. De uitvoerder(s) die vanaf de eerste dag kort op de veiligheid zitten, hebben hier de rest van het project hun voordeel van.

TechSafe, ondersteunt de uitvoering door het verzorgen van veiligheids advies bezoeken waarbij een rondgang over de bouwplaats wordt gemaakt en de geconstateerde verbeterpunten direct met de betrokken worden besproken.

De projectveiligheidskundige beheerst de Engelse taal in woord en geschrift en spreekt de Duitse taal. Hij beschikt over goede communicatieve eigenschappen en voldoende onderhandelingsvaardigheden.

Werkzaamheden o.a.:

  • Het toezicht houden op de naleving van het VGWM plan
  • Toezicht houden op de naleving van procedures en voorschriften
  • Controle op de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Controle op juistheid van verstrekte werkvergunningen
  • Verstrekken van informatie over de omstandigheden op de locatie
  • Adviseren op uitvoerend- en managementniveau
  • Het houden van Arbo- en veiligheidsinspecties
  • Rapporteren aan de projectleiding